IEPIRKŠANĀS PALĪDZĪBA

: P-P 09:00 - 17:00

info@toysoutlet.lv +371 20884488

Preču atgriešana vai pasūtījuma atcelšana

Ja e-veikalā nopirktās preces kāda iemesla dēļ nav piemērotas vai Pircējs nav apmierināts ar Precēm, Pircējs var atgriezt preci vai lūgt e-veikalu veikt maiņu. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā apmainīt saņemtās preces pret citu preci ar tādu pašu cenas vērtību vai nesaderības gadījumā preces atdot atpakaļ. Ja vēlaties izmantot 14 dienu atteikuma tiesības, kas izriet no likuma, mēs atmaksāsim visas summas, kas samaksātas, veicot pasūtījumu, pēc atteikuma pieteikuma saņemšanas un preču atgriešanas toysoutlet.lv. Ja pasūtījums tiek atdots atpakaļ daļēji, mēs atmaksāsim par pasūtījumu apmaksātās pasta izmaksas proporcionāli atdoto produktu skaitam. Pircējs atdod atpakaļ Preces, iepriekš par to paziņojot Pārdevējam. 

Lai atceltu pasūtījumu vai atdotu preci atpakaļ, Pircējs nosūta atbilstošu PIETEIKUMU uz e-pastu info@toysoutlet.lv vai atdotajai precei pievieno izdrukātu un aizpildītu pieteikumu.

Atpakaļ nodoto preču iepakojums nekādā veidā nedrīkst būt bojāts, un preces nedrīkst būt izmantotas. Bojātu iepakojumu vai lietotu produktu nevar atdot atpakaļ. Ja Pircējs vēlas apmainīt preces, ar maiņu saistītās izmaksas sedz toysoutlet.lv.

Ja atpakaļ nodotā prece ir bojāta un bojājuma celonis nav cēlies toysoutlet.lv dēļ un ja Pircējs preci ir izmantojis neparedzētā veidā, toysoutlet.lv ir tiesības pieprasīt preces bojājuma kompensāciju. Ja Pircējs nepiekrīt summai, kas jāmaksā par preces bojājumu, Pircējam ir tiesības pieprasīt neatkarīgu ekspertu viedokli, lai noteiktu preču vērtības samazināšanu. Neatkarīgā eksperta izmaksas sedz puse, kuras nostāja nav pamatota.

E-veikalam ir tiesības bez sankcijām atteikties no pasūtījuma, kas veikts, izmantojot e-veikalu, un nepiegādāt pasūtītās preces vai nesniegt pakalpojumu, ja prece ir beigusies vai ja preces cena vai apraksts ir nepareizi attēloti e-veikalā sistēmas kļūdas dēļ. Ja e-veikalā nav iespējams aizpildīt pasūtījumu, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar pircēju un samaksātā summa tiks atgriezta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā.

Preču atgriešana/apmaiņas iespējas

1. Preces var nosūtīt atpakaļ ar DPD kurjeru. Lai to izdarītu, noteikti sazinieties ar mūsu klientu atbalsta dienestu, kurš pasūtīs kurjeru nākamajai dienai. Preces Pircējam jāsapako vai nu oriģinālā iepakojumā, vai arī tādā veidā, lai preces transportēšanas laikā netiktu bojātas. Kad atpakaļ sūtītās preces būs sasniegušas toysoutlet.lv, mēs trīs darba dienu laikā atmaksāsim visu pasūtījuma summu, kas bija samaksāta, vai arī, ja vēlaties apmainīt preci, mēs nosūtīsim apmaiņas preci pēc preces nonākšanas pie mums, ar nosacījumu, ka atpakaļ nodotā prece ir pirmspārdošanas stāvoklī.

Pretenziju iesniegšana un pasūtījuma anulēšana

Patērētājam ir tiesības divu gadu laikā pēc pirkuma veikšanas sazināties ar tirgotāju preču trūkuma gadījumā. Ja izrādās, ka precēm ir ražošanas defekts, tirgotājam ir jālabo vai jānomaina lieta. Ja remonts neizdodas un nomaiņa nav iespējama, patērētājam ir tiesības atteikties no līguma, ti, atgriezt preci un saņemt atmaksu. Vienojoties ar patērētāju, summu var atmaksāt arī dāvanu kartēs.

Ražotājs nav atbildīgs par:

a) produkta bojāšanu no Pircēja puses;

b) traumām / defektiem nepareizas produkta lietošanas dēļ;

c) bojājumiem / defektiem, kas saistīti ar apkopi, kā norādīts produkta rokasgrāmatā.

 

Par produkta neatbilstību ziņojiet pa e-pastu info@toysoutlet.lv vai pa tālruni  +371 20884488.

Preces neatbilstības vai defekta gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt preces nomaiņu ar atbilstošu un ar trūkumiem atbilstošu preci vai atteikties no pasūtījuma un nodot preci atpakaļ. Preču nodošanas piegādes izmaksas sedz Pārdevējs.

Samaksātā summa par atpakaļ nodotajām precēm kopā ar transporta nodokli tiek pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu 3-14 dienu laikā.